Aktualności

DRUK – UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA – NOWE PILNE

DRODZY RODZICE!! W ZWIĄZKU OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (WSZYSTKIM ZNANE JAKO RODO) – PROSZĘ O DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA. KAŻDA OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ PAŃSTWA ZOBOWIĄZANA JEST DO WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH OSOBOWYCH. DRUKI DOSTĘPNE W GRUPACH U WYCHOWAWCÓW LUB LINK PONIŻEJ – WYPEŁNIONE DRUKI DOSTARCZAMY [Continue]

Czytaj więcej

„Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” ul. Maciejewicza 9, 81-189 [Continue]

Czytaj więcej

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 14 LUTEGO 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. [Continue]

Czytaj więcej

WYNIKI EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

W dniu 05.01.2015 roku opublikowane zostały na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000909053144.pdf wyniki ewaluacji calościowej przeprowadzonej w naszej Placówce w dniach 20.11.2014 do 15.12.2014r. Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Edukacji [Continue]

Czytaj więcej