Aktualności

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 14 LUTEGO 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. [Continue]

Czytaj więcej

WYNIKI EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

W dniu 05.01.2015 roku opublikowane zostały na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000909053144.pdf wyniki ewaluacji calościowej przeprowadzonej w naszej Placówce w dniach 20.11.2014 do 15.12.2014r. Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Edukacji [Continue]

Czytaj więcej