Aktualności

ANEKS NR 2

Aneks nr 2

do procedury  na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni 

dokonuje się zmian w zapisie  pkt. III ppkt. 7 który otrzymuje brzmienie:

 1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO
 • Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub  w kwarantannie.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy, itp, Dziecko z temp. 37.5 nie jest przyjmowane do placówki.
 • Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów (niemowlęcych pieluszek, kocyków, przytulanek i innych zabawek w tym książeczek).
 • Rodzice Biedronek, Motyli, Wiewiórek nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do drzwi – wejścia od strony tarasu. Przez pracowników dzieci zostają odprowadzone do poszczególnych grup.
 • Rodzice Jeżyków i Zajączków z dniem 28.09.2020 nie wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola. Dziecko po dokonanym pomiarze temperatury oraz rozebraniu się w szatni (przy pomocy osoby dorosłej) odprowadzane jest do sali przez pracownika przedszkola
 • Odbiór dzieci wejściem głównym Jeżyki i Zajączki, od strony tarasu Biedronki, Motyle, Wiewiórki. Dzieci przyprowadzane przez pracowników placówki.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.
 • Rodzice są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów zawartych
  w procedurze na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby;