Aktualności

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA COVID-19 W PLACÓWCE

Drodzy Rodzice,

 

ze względu na sytuację pandemiczną oraz rosnącą liczbę osób zakażonych,  w naszym województwie (zaliczenie województwa pomorskiego do strefy żółtej) , informujemy o działaniach, jakie podejmie nasza placówka  w sytuacji wystąpienia u nas COVID-19.

 

 

Przypominamy, że w sytuacji wystąpienia Covid-19, rodziców  i pracowników przedszkola, obowiązuje całkowite stosowanie się do zaleceń Sanepidu.

 

PROCEDURA DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA COVID-19

 

Celem procedury jest określenie obowiązków przedszkola, jego pracowników oraz rodziców  w sytuacji, gdy na Covid-19 zachoruje pracownik, dziecko, lub członkowie rodzin, z którymi kontakt miało dziecko uczęszczające do Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka

1.Przedszkole prowadzi codzienny „Monitoring wejść do sal dydaktycznych” wszystkich osób, które mają kontakt z dziećmi. Nie dotyczy on dzieci stale przebywających w sali oraz ich nauczycieli   i opiekunów.

 

2.Celem prowadzenia rejestru wymienionego w pkt. 1 jest, jak najszybsze ustalenie osób kontaktujących się z osobą z pozytywnym wynikiem Covid-19.

 

3.Przedszkole po uzyskaniu informacji o przypadku Covid-19 natychmiast informuje rodziców dzieci, które miały kontakt  z osobą chorą.

 

4. Informacja przekazywana jest kolejno do gdyńskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

 

5. W zależności od zaleceń Sanepidu, rodzice są zobowiązani, jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola i pozostać na kwarantannie do czasu uzyskania informacji z Sanepidu, kiedy dziecko może wrócić do przedszkola.

 

6. Rodzice oczekujący przed przedszkolem na odbiór dziecka, stosują się do zasady dystansu społecznego i konieczności założenia maseczki.

 

7. Pracownicy przedszkola podejmują zabiegi higieniczne i dezynfekcyjne opisane w obowiązującej Procedurze organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny w Przedszkolu nr 47 Leśna Pętelka w czasie pandemii COVID-19.

 

Ewa Lemanszek Dyrektor