Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – DZIEŃ GALOWY

ODROBINA HISTORII:

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

 

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługimedale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ:

 

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WYTRWAŁOŚCI, WIELU SUKCESÓW ORAZ SATYSFAKCJI Z PRACY ZAWODOWEJ. DZIĘKUJĘ ZA TRUD ORAZ ZAANGAŻOWANIE W TAK TRUDNYM DLA NAS WSZYSTKICH CZASIE.

PONADTO GRATULUJĘ NAGRODZONYM NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA GDYNI WOJCIECHA SZCZURKA: p. OLDZE KOZŁOWSKIEJ  ORAZ p. BEACIE OLEK

NAGRODZONYM NAGRODĄ DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNA PĘTELKA:

p. EMILII KUPCZYK

p. MIROSŁAWIE KLAFKA

p. NINIE KSIĄŻEK

p. MAGDZIE SZARMACH

p. ANICIE KOTKIEWICZ