Aktualności

DZIEŃ OTWARTY PORADNI PPP NR 3

 

 

DZIEŃ OTWARTY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

w ramach obchodów 35-lecia istnienia placówki

 

5 października 2019 r. (sobota)

godz. 9.00-16.00

 

Zapraszamy dzieci/ uczniów, rodziców i nauczycieli na bezpłatne:

KONSULTACJE

– psychologiczne dla rodziców,

– psychologiczne dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, z ADHD,

– psychologiczne dla rodziców dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce,

– psychologiczne dla dzieci z nadpobudliwością ruchową,

– psychologiczne dla rodziców dzieci do 3 r.ż.,

– psychologiczne dla rodziców z problemami wychowawczymi,

– psychologiczne dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami w wieku przedszkolnym,

– pedagogiczne dla rodziców o gotowości szkolnej dziecka z klasy „0”,

– pedagogiczne dla rodziców dzieci z klasy I-III, IV-VI o pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu, pisaniu, z dysleksją/ dysortografią/ dysgrafią,

– pedagogiczne dla rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki,

– pedagogiczne z zakresu doradztwa zawodowego,

– logopedyczne dla dzieci i rodziców.

 

WYKŁADY/ PRELEKCJE

– „Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu” dla nauczycieli przedszkoli godz. 9.00-11.00,

– „Praca z dzieckiem z ADHD” dla nauczycieli godz. 11.00-12.00,

– „Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera” dla nauczycieli godz. 12.00-13.00,

– „Przywiązanie jako czynnik chroniący rozwój” dla rodziców godz. 13.00-14.00.

 

ZAJĘCIA

– „4 pory roku, wielozmysłowe poznawanie świata” dla dzieci i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, godz. 9.00-11.30,

– „Matematyka dla bzyka” – rozwijające myślenie matematyczne dla dzieci w wieku 5-6 lat, godz. 11.00-12.00,

– „Bajki i baśnie uczą nas życia” – warsztaty dla dzieci 5-6 letnich, godz. I grupa 10.00-11.30, II grupa 11.30-13.00.

 

KAWIARENKA – konsultacje przy kawie dla rodziców i nauczycieli.

 

… a poza powyższymi propozycjami można przyjść, zwiedzić, przywitać się, porozmawiać 😊

 

Ważne! Na wyżej wymienione propozycje obowiązują zapisy przez sekretariat poradni – tel. 58 625 35 02

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

  1. Płk. Stanisława Dąbka 207, 81-155 Gdynia

sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl