Aktualności

KARTA MIESZKAŃCA

W ZWIĄZKU Z TESTOWANIEM SYSTEMU RZECZYWISTEGO NALICZANIA  CZASU POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU, PROSI SIĘ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ KARTĘ MIESZKAŃCA O JEJ UŻYWANIE.

W CELACH RZETELNEJ WERYFIKACJI NADAL OBOWIĄZUJĄ ZAPISY ODRĘCZNE – LISTY
W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH.