Aktualności

Konkurs!!! Polskie Legendy

Serdecznie zapraszamy Państwa oraz dzieci do udziału
w rodzinnym konkursie, który potrwa do 16.11.2018(piątek).

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PT. :
,,POLSKIE LEGENDY”

 1. Cele konkursu:
 • Zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat legendarnych początków państwa polskiego.
 • Zdobywanie wiedzy o polskich regionach i miastach.
 • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018.
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola nr 47 ,,Leśna Pętelka”.
 2. Uczestnicy zgłaszają do konkursu prace w orientacji pionowej lub poziomej.
 3. Tematem pracy jest zaprezentowanie jednej z polskich legend.
 4. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
 • być zawarta w formacie A4 w formie płaskiej
 • zostać wykonana dowolną techniką plastyczną
 • na odwrocie strony zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę legendy
 1. Prace prosimy składać do 16 listopada do nauczycieli w grupach.
 2. W celu wyłonienia zwycięzców zostanie powołana komisja konkursowa, która oceniając prace weźmie pod uwagę:
 • udział dziecka w wykonaniu pracy
 • oryginalność i pomysłowość
 • estetykę wykonania.
 1. Wszystkie zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w holu Przedszkola.
 2. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 23 listopada 2018 w Przedszkolu
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na stronie internetowej placówki.

 

 

Zapraszamy