Aktualności

Konkurs Rodzinny- zapraszamy

Rodzinny konkurs „Jesienna ikebana”

Regulamin:

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie kreatywności
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Zachęcanie do twórczego spędzania czasu i wspólnych działań
  z rodzicami
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców
z Przedszkola nr 47 ,,Leśna Pętelka”

 

 1. Celem konkursu jest wykonanie kompozycji przestrzennej
  z wykorzystaniem: kwiatów (również suszone), liści, ziół, żywych okazów przyrody i darów jesieni.
 2. Prosimy nie używać w kompozycjach grzybów i świeżych owoców.
 3. Praca powinna posiadać podstawkę (doniczka, styropian, słoik, dynia itp.).
 4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwę grupy.
 5. Gotowe ikebany należy składać do 19.09.2019 do wychowawców
  w swoich grupach.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.09.2019 podczas rodzinnego festynu.
 7. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość
  i oryginalność pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych, wyeksponowanie jesiennych kolorów, widoczny wkład pracy dziecka.
 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane
  w widocznym miejscu w naszym przedszkolu oraz na stronie internetowej placówki.

 

Zapraszamy