Aktualności

ODPŁATNOŚĆ

DRODZY RODZICE W DNIU 30.12.2019 ROKU ZOSTAŁY ZWRÓCONE NA PAŃSTWA KONTA KOSZTY ŻYWIENIA ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU  W MIESIĄCU GRUDNIU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALICZENIE KOSZTÓW ŻYWIENIA W MIESIĄCU STYCZNIU BĘDZIE NALICZENIEM CAŁOŚCIOWYM TJ. 21 DNI ROBOCZYCH.

KOSZTY POBYTU ZA GRUDZIEŃ, POBRANE BĘDĄ W MIESIĄCU STYCZNIU ZGODNIE Z EWIDENCJĄ W SYSTEMIE NALICZEŃ KARTY MIESZKAŃCA.