My i nasze przedszkole

Placówka terytorialnie zlokalizowana jest na terenie osiedla POGÓRZE. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

W przedszkolu funkcjonuje od 2012 roku 5 grup, grupy przedszkolne: 3-latki, 4-latki,
5-latki oraz 6-latki.

Placówka zatrudnia 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym logopeda (2 osoby), nauczyciel wczesnego wspomagania i rewalidacji oraz terapeuta pedagogiczny)  i 3 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną zaadaptowaną na salę dydaktyczną w związku z  licznym naborem 2012/2013, ogród przedszkolny doposażony w sprzęt rekreacyjny zgodny z PN, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Teren przedszkola ogrodzony jest siatką ogrodzeniową do częściowej modernizacji, odmalowania i zakonserwowania.

Sale dydaktyczne są sukcesywnie odnawiane i doposażone zgodnie
z wymogami edukacyjnymi, sanitarnymi. Wszystkie sale posiadają nowe umeblowanie. ponadto we wszystkich salach wymieniono oświetlenie.

Zaplecze kuchenne po kapitalnym remoncie.