Rada rodziców

Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016, poz. 59) art. 83 ust 2 pkt 2, ust 4, art. 84 Statutu Przedszkola nr 47 w Gdyni Niniejszego regulaminu   ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa organizację, cele i zadania Rady Rodziców w Przedszkolu nr 47 w [Continue]