Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW

WSZYSTKIM PRZEDSTAWICIELOM ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE I POMOC
W ORGANIZACJĘ PACZEK WIELKANOCNYCH DLA DZIECI.

                                                        Ewa Lemanszek