Aktualności

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci od 1 września

INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO

 

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.

 

 1. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub  w kwarantannie.

 

 1. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy, itp, Dziecko z temp. 37.5 nie jest przyjmowane do placówki.

 

 1. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć założoną maseczkę. Rodzić wchodzący do części wspólnej (Jeżyki, Zające) obowiązkowo rękawiczki.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów (niemowlęcych pieluszek, kocyków, przytulanek i innych zabawek w tym książeczek).

 

 1. Rodzice Biedronek, Motyli, Wiewiórek nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do drzwi – wejścia od strony tarasu. Przez pracowników dzieci zostają odprowadzone do poszczególnych grup.

 

Rodzice Jeżyków i Zajączków wchodzą do przestrzeni wspólnej (maseczki, rękawiczki) z zachowaniem zasady jeden rodzic wraz z dzieckiem, do każdej z szatni. (proces adaptacji- vide: rekomendacje GIS)

 

 1. Odbiór dzieci wejściem głównym Jeżyki, Zajączki. Od strony tarasu Biedronki, Motyle, Wiewiórki. Dzieci przyprowadzane przez pracowników placówki.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów zawartych
  w procedurze na wypadek zagrożenia COVID-19
 1. w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby;