Aktualności

Rada Rodziców

W dniu 28.09.2020 g.16.00 odbędzie się zebranie nowowybranych przedstawicieli Rady Rodziców, którzy wspólnie ustalą nowe warunki działania i strategii RR w czasie stanu pandemii.

Wszelkie wpłaty poniesione w okresie od kwietnia do sierpnia zostaną przeanalizowane i dokona się korekt na rok 2020/2021.

Rada Rodziców jest niezależnym organem społecznym działającym przy przedszkolu.

Prowadzi odrębną działalność finansową.