Aktualności

RADA RODZICÓW 2019/2020

 

RADA RODZICÓW:

BARTOSZ MIELCAREK – PRZEWODNICZĄCY

JOANNA JAGUŚ – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

KATARZYNA SOCHOŃ, EWELINA HILDEBRANDT -SKARBNICY

BARBARA SUWARA- SEKRETARZ

JOLANTA DARGA, KAMILA ORZECHOWSKA-WRZOSEK- KOMISJA SKRUTACYJNA