Aktualności

Rada Rodziców – ustalenia

W dniu 28.09.2020 odbyło się zabranie przedstawicieli rady rady rodziców naszego przedszkola, na którym dokonano wyboru prezydium. W skład rady rodziców wchodzą:

przewodniczący- Bartosz Mielcarek

zastępca przewodniczącego – Joanna Jaguś

skarbnicy: Anna Sas, Danuta Witza

komisja skrutacyjna: Anna Porzywiak, Ilona Kultys

 

Rada rodziców podjęła decyzję o zmniejszeniu kwoty składki do 35 zł miesięcznie, ze względu na niemożność przeprowadzenia niektórych atrakcji w związku ze stanem epidemicznym w kraju.

Ponadto rada rodziców podjęła decyzję, iż wszystkie wpłaty dokonane w miesiącu maju, czerwcu,  lipcu i sierpniu zostaną przeniesione na nowy rok szkolny. Panie skarbnik dokonają analizy wpływów, skorygują wpłaty i poinformują w formie informacji przekazanej każdemu indywidualnie w kopertkach.

Na miesiąc październik zostaje jeszcze wstrzymana decyzja dotycząca zajęć rytmiki prowadzonych przez p. Lucynkę.

 

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK 2020/2021
PRZYCHÓD – PLANOWANE WPŁYWY 2020 / 2021 Ilość  Kwota  M-ce  Razem Uwagi
Wpływy z tytułu wpłat na Radę Rodziców 2020 / 2021 124   35,00 zł 10                     43 400,00 zł
ROZCHÓD – PLANOWANE WYDATKI  – 2020 / 2021 Ilość  Kwota  Razem Uwagi
Spotkania z Panią Muzyczką (listopad – czerwiec) 8            1 650,00 zł                     13 200,00 zł do rozważenia
Medle na pasowanie 124                    9,00 zł                       1 116,00 zł torty
Mikołajki – prezent 124                 50,00 zł                       6 200,00 zł
Zając Wielkanocny – prezent 124                 50,00 zł                       6 200,00 zł
Dzień Dziecka – prezent 124                 50,00 zł                       6 200,00 zł
Wyprawki dla sześciolatka 50                 30,00 zł                       1 500,00 zł książki, torty, dyplomy
Bal karnawałowy 124                 15,00 zł                       1 860,00 zł balony ledowe
1  SUMA:                     36 276,00 zł
doposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki, 1  SUMA/pozostała                       7 124,00 zł