Aktualności

REKRUTACJA- DZIECI PRZYJĘTE- WRZESIEŃ 2020

Szanowny Rodzicu w związku z wprowadzaniem systemu do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka przez osoby trzecie

INFORMACJA o karcie mieszkańca

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DRUKÓW (CAŁEGO ZESTAWU!!!!!), UMIESZCZENIE ICH W KOSZULCE I DOSTARCZENIE do dnia 23.06.2020 DO PRZEDSZKOLA – pozostawienie w przedsionku placówki w żółtym pojemniku. Pierwsza strona główna – imię i nazwisko dziecka.

 

1.WSZYSTKIE DRUKI PODPISANE PRZEZ OBOJE RODZICÓW!!!

  1. DEKLARACJA –  wypełniają Państwo  druk deklaracji w 1 egzemplarzu (podpowiedź- przedszkole oferuje 3 posiłki- ś,o,p), liczba godzin zgodna z deklaracją w rekrutacji – czyli powyżej 5 godzin.
  2. ANKIETA- ważne!!!! wytłuszczonym drukiem na początku ankiety!!!! istotne dane o dziecku!!!!!
  3. PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ZGÓD I OŚWIADCZEŃ – ZAKREŚLAJĄC ODPOWIEDNIE !!!
  4. PROSZĘ RÓWNIEŻ RODZICÓW O „WYROBIENIE” KART MIESZKAŃCA GDYNI – KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ EWIDENCJONOWANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W ZAŁĄCZNIKU), WSZYSTKIE OSOBY UPOWAŻNIANE DO ODBIORU DZIECKA TEŻ MUSZĄ POSIADAĆ KARTY MIESZKAŃCA. GDY OSOBA UPOWAŻNIONA NIE JEST MIESZKAŃCEM GMINY GDYNIA, RODZIC WYSTĘPUJE DO DYREKTORA O WYSTAWIENIE KARTY PRZEDSZKOLA(KARTA TA WYSTAWIANA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBOM NIE ZAMIESZKUJĄCYM W NASZEJ GMINIE)

PRZYPISYWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W SYSTEMIE NASTĄPI W SIERPNIU, GDY BĘDĄ WPROWADZONE W SYSTEM NOWE LISTY DZIECI.

NALICZANIE CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZY WYKORZYSTANIU KART!!!!

  1. DRUK „INFORMACJA”- PODPISANY „ZAPOZNAŁEM SIĘ – PODPIS- DATA”
  2. DRUKI UPOWAŻNIEŃ DLA OSÓB TRZECICH ODBIERAJĄCYCH PAŃSTWA POCIECHY TO SCAN KTÓRY NALEŻY wydrukować dwustronnie i wypełnić.
  3. W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SPOTKANIA- ZEBRANIA – W ZAŁACZNIKU INFORMATOREK- Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI O PLACÓWCE.
  4. KWESTIA DNI ADAPTACYJNYCH UZALEŻNIONA JEST OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU I WYTYCZNYCH GIS DLA PLACÓWEK OSWIATOWYCH. O EWENTUALNYM TERMINIE POINFORMUJEMY PAŃSTWA W SIERPNIU.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu (58) 625-92-34  w godzinach 9.00-14.00