Aktualności

UBEZPIECZENIE DZIECI

DRODZY RODZICE!!

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ZDARZEŃ LEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE W GESTII RODZICÓW.

PRZEDSZKOLE PRZEDSTAWIA MOŻLIWOŚCI I ULOTKI FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ TYM ZAGADNIENIEM, JEDNAKŻE NIE JEST STRONĄ W UBEZPIECZENIU.