Aktualności

Upoważnienie do odbioru dziecka

Drodzy Rodzice!!

Proszę o składanie upoważnień tylko i wyłącznie wg załączanego poniżej wzoru.

WSZYSTKIE UPOWAŻNIENIA DO TEJ PORY ZŁOŻONE W TEJ FORMIE SĄ OCZYWIŚCIE WAŻNE. 

UPOWAŻNIENIA PISANE W INNYCH FORMACH NIE ZOSTANĄ RESPEKTOWANE!!!! UPOWAŻNIENIA SKŁADA RODZIC /OPIEKUN PRAWNY OSOBIŚCIE DZIEŃ PRZED LUB TEGO SAMEGO DNIA KIEDY DZIECKO MA BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ.

DZIĘKUJĘ ZA WYROZUMIAŁOŚĆ – EWA LEMANSZEK