Aktualności

WAKACJE 2020

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że Przedszkole nr 47 LEŚNA PĘTELKA   pracuje w sierpniu br.   

 Ze względu na wciąż trwający stan epidemii oraz  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nasza placówka może przyjąć 48 DZIECI.

W związku z powyższym prosimy o deklarowanie drogą  e-mailową (przedszk47@wp.pl) (do 23 czerwca), w jakich dniach SIERPNIA opieka przedszkolna jest Państwu niezbędna (oboje rodzice pracujący!)

Jednocześnie informujemy, że wytyczne epidemiologiczne GIS nie pozwalają na to, aby przedszkola przyjmowały dzieci z innych placówek.

Organizacja pracy W SIERPNIU to: grupy 16 osobowe, mieszane wiekowo, nie w swoich salach dydaktycznych oraz z nie „swoimi” nauczycielami. Grupy raz przydzielone są grupami niezmiennymi. grupy nie kontaktują się ze sobą. Pełniona jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza.
KAŻDA NIEOBECNOŚĆ MUSI BYĆ ZGŁASZANA DZIEŃ WCZEŚNIEJ.

W DNIU ZGŁOSZENIA SIĘ DO PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIA I ZGODY!!!
Prośba, gorąca prośba do rodziców, aby każde dziecko przyniosło rolkę ręczników papierowych (gruba rolka).

DYREKTOR