Aktualności

AKTUALIZACJA STRAJK WAŻNE

DRODZY RODZICE

Informuję, że pracownicy Przedszkola nr 47„LEŚNA PĘTELKA” podjęli decyzję o kontynuowaniu strajku w przyszłym tygodniu tj. od dnia 15 kwietnia br.,

 

WYCHODZĄC NA PRZECIW PAŃSTWA POTRZEBOM   BĘDZIE SPRAWOWANA OPIEKA NAD DZIEĆMI, JEDNAKŻE W SPOSÓB OGRANICZONY.

UPRZEDZAMY O MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA I DZIELENIA GRUP ORAZ ZMIENNOŚCI NAUCZYCIELI KAŻDEGO DNIA!!!

Ze względu na wyjątkowość sytuacji uprzejmie proszę o wyrozumiałość, zwłaszcza wobec prawa każdego obywatela naszego kraju do wyrażenia protestu przeciw niedostatecznej ocenie jego pracy i wkładu w życie społeczne.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WSPARCIE I OGROMNĄ SOLIDARNOŚĆ W TYM TRUDNYM DLA NAS WSZYSTKICH CZASIE, DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE MIŁE SŁOWO W KIERUNKU PRACOWNIKÓW OŚWIATY, DZIĘKUJEMY ZA SZCZERE ROZMOWY.

OKRES MINIONEGO TYGODNIA BYŁ WIELKIM SPRAWDZIANEM  DETERMINACJI DLA OBU STRON, DLATEGO UKŁON W KIERUNKU PAŃSTWA ZA GODNĄ POSTAWĘ OBYWATELSKĄ I RODZICIELSKĄ.

DZIĘKUJĘ W IMIENIU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 47 „LEŚNA PĘTELKA” – EWA LEMANSZEK