Aktualności

WYNIKI EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

W dniu 05.01.2015 roku opublikowane zostały na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000909053144.pdf wyniki ewaluacji calościowej przeprowadzonej w naszej Placówce w dniach 20.11.2014 do 15.12.2014r.

Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniac te wymagania na pieciu poziomach:
l Poziom E – oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D – oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C – oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B – oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A – oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole

 

Poziom spełniania wymagan panstwa przez nasze Przedszkole:

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci   B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie    A

Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej B

 

Dzieci sa aktywne   B

Respektowane sa normy społeczne.   B

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji   B

 

Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych   A

 

 Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego   A

 

Rodzice sa partnerami przedszkola   B

 

Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju   A

 

Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych   A

 

Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi   A